Gebruikersvoorwaarden en privacy informatie


PRIVACYBELEID ANDRÉ RIEU PRODUCTIONS B.V.

Wij verzoeken u ons Privacybeleid aandachtig te lezen, aangezien daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacybeleid. 

1.    Beheer en doeleinden van gegevensverwerking

1.1.       André Rieu Productions BV (hierna: "ARP") - tevens handelend onder de naam André Rieu Travel - respecteert de privacy van bezoekers van haar websites www.andrerieu.com en www.travel.andrerieu.com (hierna zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk te noemen: "de website") en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. ARP is de partij die voor de verwerking van persoonsgegevens de ‘verantwoordelijke’ partij is als bedoeld in de toepasselijke, al dan niet Europese, regelgeving.

1.2.       GEBRUIK

ARP gebruikt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

-       Als u een bestelling plaatst in onze webshop, heeft ARP uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te stellen;

-       Als u een georganiseerde reis of dagarrangement boekt via www.travel.andrerieu.com, heeft ARP uw volledige voornamen, achternaam, geboorteplaats en –datum, nationaliteit, e-mailadres, adres en de gegevens van uw legitimatiebewijs nodig om de georganiseerde reis of dagarrangement uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te stellen;

-       Als u deelneemt aan een actie of prijsvraag, heeft ARP uw naam, adres en emailadres nodig voor de uitvoering van de actie of prijsvraag;

-       Om het winkelen in onze webshop cq. het boeken van een georganiseerde reis of dagarrangement zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren;

-       Om u berichten te kunnen sturen in verband met uw transactie en door u bezochte evenementen;

-       Om onze producten, diensten en websites te controleren en verbeteren;

-       Om onwettig gedrag te voorkomen of wettelijke rechten te kunnen beschermen en om veiligheidsredenen binnen de grenzen van de geldende regelgeving;

-       Het mogelijk maken van activiteiten die zijn gericht op de vergroting van ons klantenbestand.

1.3.       NIEUWSBRIEF

ARP biedt een nieuwsbrief aan waarmee ARP geïnteresseerden wil informeren over nieuws op het gebied van de artiest André Rieu en/of de activiteiten van ARP in de ruimste zin van het woord, de diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees (opt in). Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden (opt out);

1.4.       PRIJSVRAAG

Als u reageert op een actie of prijsvraag heeft ARP uw onder 1.2 genoemde gegevens nodig om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en/of om de respons op haar marketingacties te meten.

1.5.       RECENSIE

Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. ARP is benieuwd naar uw mening, maar behoudt zichzelf het recht voor bijdragen die niet aan haar websitevoorwaarden voldoen dan wel diffamerend van aard zijn, niet te publiceren dan wel te verwijderen van haar website.

1.6.       WEBSITE

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert ARP hiermee de werking van de website.

1.7.       DERDEN

ARP zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen maar zal deze gegevens wel aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling of boeking. De werknemers van ARP en de door ARP ingeschakelde derden worden door ARP verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

1.8.       TOEGANG EN VERWIJDERING

U kunt uw persoonsgegevens wijzigen of (doen) verwijderen door dit door te geven aan ARP. U heeft het wettelijke recht ons te vragen of wij uw persoonsgegevens hebben opgeslagen en, zo ja, ons te verzoeken een overzicht van deze persoonsgegevens te verstrekken. Indien u gebruik maakt van uw recht van toegang als betrokkene, kunt u contact met ons opnemen. Vereist is wel dat u voldoende informatie verstrekt zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren en u het overzicht kunnen toezenden. Wij behouden ons het recht voor het wettelijk toegestane bedrag in rekening te brengen voor het toezenden van de u betreffende persoonsgegevens. We zullen de de verlangde gegevens binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek verstrekken.

 

 

2.    Betalingsgegevens

2.1.       ARP doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat uw betalingsgegevens goed zijn beveiligd.

2.2.       TICKETS

Als u een toegangsbewijs voor een door of vanwege ARP georganiseerd evenement bestelt/koopt, ontvangt ARP via Paylogic Nederland BV (een van ARP onafhankelijke instelling die ticketing en ticketbetalingen via internet afwikkelt) uw naam, e-mailadres, afleveradres en informatie omtrent uw bestelling. Gegevens die u voor de betaling dient op te geven komen ook ter beschikking van Paylogic Nederland BV, die deze slechts zal gebruiken voor het afwikkelen van de betaling. Paylogic Nederland BV treedt namens ARP op als verwerker van deze gegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop Paylogic Nederland met uw persoonsgegevens omgaat verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Paylogic Nederland BV, die op uw bestelling of aankoop (mede) van toepassing is.

2.3.       WEBSHOP EN ARRANGEMENTEN

Voor wat betreft de betaling van producten uit de webshop en van georganiseerde reizen en/of dagarrangementen geldt het navolgende:

-       BETALINGEN

De betalingen - met uitzondering van de creditcard betalingen - worden verwerkt via (de website van) Ogone Payment Services, een van ARP onafhankelijke instelling die betalingen via internet afwikkelt. Gegevens die u voor de betaling dient op te geven komen ter beschikking van Ogone Payment Services, die deze slechts zal gebruiken voor het afwikkelen van de betaling. Ogone Payment Services zal deze gegevens slechts verstrekken aan de door u gekozen betalende instelling. Ogone Payment Services  treedt namens ARP op als verwerker van deze gegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop Ogone Payment Services met uw persoonsgegevens omgaat verwijzen wij u naar de Ogone Privacy Regeling, die op uw betaling van toepassing is.

-       CREDITCARD

Indien u bij het bestellen van producten of diensten van ARP kiest voor betaling

met uw creditcard, worden deze betalingen verwerkt via (de website van) PaySquare BV, een van ARP onafhankelijke instelling die betalingen via internet afwikkelt. Gegevens die u voor de betaling dient op te geven komen ter beschikking van PaySquare BV, die deze slechts zal gebruiken voor het afwikkelen van de betaling. Paysquare BV zal deze gegevens slechts verstrekken aan de door u gekozen betalende instelling. PaySquare BV treedt namens ARP op als verwerker van deze gegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop PaySquare BV met uw persoonsgegevens omgaat verwijzen wij u naar het PaySquare Privacy Statement, dat op uw creditcard betaling van toepassing is.

 

 

3.       Google Analytics

3.1.       ARP maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google") om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief haar Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Voor meer informatie over de wijze waarop Google en Google Analytics met uw persoonsgegevens omgaan verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics.

3.2.       Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van ARP gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ARP te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ARP heeft hier geen invloed op. ARP heeft Google niet toegestaan de verkregen Google Analytics informatie over haar website te gebruiken voor andere Google diensten.

 

 

4.    Gebruik van cookies

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt ARP gebruik van zogenaamde 'cookies' om beter te kunnen (doen) analyseren hoe bezoekers van onze website gebruik maken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. ARP gebruikt cookies om u te kunnen herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Cookies stellen ARP in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar gebruikers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Bezoekt u onze website, dan gaat u expliciet akkoord met het gebruik van cookies. Wel kunt u uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de website van ARP geen cookies ontvangt (via de privacy-instellingen). In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

 

 

5.    Facebook en Twitter

5.1.       Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals, maar niet beperkt tot, Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

5.2.       ARP adviseert u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, welke verklaringen (mede) van toepassing zijn in het geval de gebruiker van onze website gebruikt maakt van de hiervoor genoemde knoppen.

 

 

6.    Aansprakelijkheid

Wij hechten veel belang aan het waarborgen van de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij hanteren diverse beveiligingstechnieken en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en onbevoegd gebruik, maar geen enkel systeem is waterdicht. Wij kunnen dan ook niet instaan voor de volledige veiligheid van onze database. Ook kunnen wij niet garanderen dat de door u verstrekte gegevens tijdens de verzending ervan aan ons via het internet niet worden onderschept. Elke verzending van gegevens geschiedt voor uw eigen risico. Indien sprake is van onderschepping van uw persoonsgegevens of onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik van onze database, zijn wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het eventueel daaruit voortvloeiende oneigenlijke gebruik van uw persoonsgegevens. Wij aanvaarden tevens geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor transacties waarop de privacyvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden en/of andere algemene voorwaarden van de in dit Privacybeleid genoemde derden van toepassing zijn, of voor verlies of schade ontstaan door uw gebruik van de diensten van bedoelde derden.

 

 

7.    Aanpassen privacy verklaring

7.1.       ARP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het hier omschreven Privacybeleid. Indien dat het geval is, zullen we dat via onze website duidelijk maken. Door van de website gebruik te blijven maken nadat wij daarop een mededeling van wijzigingen hebben gedaan, verklaart u zich akkoord met het gewijzigde Privacybeleid.

7.2.       ARP adviseert u om regelmatig zelf ons Privacybeleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

7.3.       Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in oktober 2013.

 

Voor eventuele vragen over ons Privacybeleid kunt u hier contact met ons opnemen.

Copyright © 1999 - 2017 André Rieu Productions BV - All Rights Reserved
Gebruiksvoorwaarden en privacy informatie